چین در مذاکره با شرکت فایزر برای داروی کووید


تهران- ایرنا – خبرگزاری رویترز در خبری اختصاصی نوشت: سه منبع آگاه اعلام کرده اند چین در حال مذاکره با شرکت فایزر برای گرفتن مجوز تولید و توزیع داخلی داروی ضدویروس کرونا این شرکت در چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991396/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF