ورود تراشه‌های ممنوع شده آمریکایی به چین در قالب محصولات دیجیتال


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: مناقصه‌ها نشان می‌دهد که چین تراشه‌هایی که آمریکا فروش آن را به تازگی ممنوع کرده بود، در قالب سرورهای قدرتمند خریداری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454513/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84