نماینده ویژه چین برای حل و فصل جنگ اوکراین به مسکو می رود


تهران – ایرنا – یک منبع آگاه روز شنبه گفت که لی هوی، نماینده ویژه دولت چین در امور اوراسیا برای حل و فصل جنگ اوکراین و گفت وگو با مقامات روسیه بزودی به مسکو سفر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116964/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF