شرکت‌های چینی برنده سفارش ۱۷ کشتی برای حمل خودرو و کامیون شدند


تهران- ایرنا- شرکت‌های کشتی‌ساز چینی برنده هر ۱۷ سفارش جدید جهانی برای کشتی‌های حمل خودرو و کامیون (PCTC) در ماه ژانویه شدند، زیرا این شرکت‌ها به لطف صادرات پر رونق خود، انحصار کره‌جنوبی و ژاپن در ساخت این کشتی‌ها را شکستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040396/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF