آگاهان سیاسی: اروپایی‌ها طالبان را به عنوان یک حکومت پذیرفته‌اند


تهران-ایرنا- آگاهان سیاسی می‌گویند که کشورهای اروپایی به دلیل اینکه طالبان را به عنوان یک حکومت مقتدر که می‌تواند جلو گروه‌های مسلحانه را در افغانستان بگیرد پذیرفته اند، بر این اساس این کشورها ضمن عدم حمایت از گروه‌های مسلحانه در تلاش برای جنگ نرم هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049784/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF