۵۰ زخمی بر اثر ازدحام در جشن شبانه سئول


تهران- ایرنا- دستکم ۵۰ نفر از مردم کره جنوبی در یک جشن شبانه در شهر سئول زیر دست و پا زخمی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927084/%DB%B5%DB%B0-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84