گوترش: نظام مالی جهانی در حال متلاشی شدن است


تهران- ایرنا- آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با اشاره به راهبردهای متفاوت در قبال چالش‌های جهانی هشدار داد که نظامی مالی جهانی در حال متلاشی شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222247/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA