گفت وگوهای راهبردی کره جنوبی و انگلیس/همکاری‌های امنیتی گسترش می‌یابد


تهران – ایرنا – کره جنوبی و انگلیس امروز دوشنبه در سئول گفت و گوی راهبردی دفاعی برای مذاکره درباره راه های گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه خود برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259949/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4