گزارش المیادین از سفر رسمی بشار اسد به چین


تهران- ایرنا – شبکه المیادین در گزارشی به برخی ابعاد اولین سفر رسمی رئیس جمهوری سوریه به چین پس از دو دهه پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235086/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86