گرمای هوا در ژاپن هزاران نفر را راهی بیمارستان کرد


تهران- ایرنا- رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که افزایش دمای هوا در این کشور در یک هفته گذشته جان ۱۰ نفر را گرفته و بیش از ۹ هزار و ۱۹۰ نفر را راهی بیمارستان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181105/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF