کمک نظامی ۳۴۵ میلیون دلاری آمریکا به تایوان


تهران- ایرنا- ایالات متحده روز جمعه از بسته کمک تسلیحاتی جدید این کشور به تایوان به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183268/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86