کشف۱۰۰ میلیون تن ذخایر نفتی و گازی جدید در دریای چین جنوبی


تهران -ایرنا- شرکت ملی نفت دریایی چین (CNOOC) اعلام کرد که یک میدان نفتی دارای ۱۰۲ میلیون تن ذخایر نفتی و گازی امروز جمعه در دریای چین جنوبی کشف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411992/%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C