کره شمالی: ۸۰۰ هزار نفر برای جنگ با آمریکا داوطلب شده‌اند


تهران- ایرنا- کره شمالی مدعی شد که حدود ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان این کشور تا روز جمعه برای جنگ با آمریکا داوطلب شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060207/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF