کره شمالی سامانه توپخانه‌ای آزمایش کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی جمعه از سامانه سلاح توپخانه‌ای این کشور و شلیک آزمایشی آن بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85472643/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF