کره شمالی: حق حاکمیت پیونگ یانگ مذاکره پذیر نیست


تهران- ایرنا- کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی با رد احتمال هرگونه از سرگیری گفت وگو و مذاکره با آمریکا، تاکید کرد: حق حاکمیت پیونگ یانگ مذاکره پذیر نیست و هرگز بر سر این حق رو در رو با ایالات متحده به مذاکره نخواهیم نشست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307328/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA