کره جنوبی نظارت فضایی خود را تقویت می‌کند


تهران- ایرنا- کره جنوبی به بهانه آن چه تهدیدات کره شمالی خوانده، قصد دارد نظارت فضایی را تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439925/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF