کره جنوبی شهروندانش را از سودان خارج کرد


تهران- ایرنا – هواپیمای نظامی کره جنوبی با ۲۸ سرنشین امروز سه شنبه با تکمیل عملیات تخلیه شهروندانش با افزایش درگیری میان نیروهای درگیر از کشور جنگ زده سودان به این کشور بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092225/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF