کره جنوبی به‌صورت آزمایشی راکتور هسته ای جدید را عملیاتی کرد


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات آژانس اتمی دولت کره جنوبی راکتور هسته ای شین هانول-۲ واقع در جنوب این کشور آزمایش ۶ ماهه خود برای عملیاتی شدن کامل در ماه مارس(فروردین/اردیبهشت) را آغاز می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245427/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF