کره جنوبی بسته کمکی۱۳۰ میلیون دلاری به اوکراین می دهد


تهران- ایرنا – کره جنوبی امروز چهارشنبه با اوکراین پیرامون برنامه تامین بسته مالی کمکی به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار و یک روز پس از سفر بانوی اول اوکراین به این کشور و درخواست کمک نظامی، توافقی امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113392/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF