کره جنوبی از ماهواره‌های تجاری در ارتباطات نظامی استفاده می‌کند


تهران- ایرنا- آژانس تامین تسلیحات دولتی کره جنوبی اعلام کرد این کشور قراردادی برای استفاده از ماهواره‌های تجاری در یک سیستم ارتباطی نظامی به منظور افزایش کارآمدی توانایی رزمی نیروهای مسلح خود امضا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305133/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF