کره‌جنوبی: کره شمالی تهدید مسقیم برای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیاست


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی گفت برنامه های پیشرفته هسته ای و موشکی کره شمالی تهدیدی مسقیم برای کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220684/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C