کره‌جنوبی: ژاپن برای نظامی‌گری گذشته پشیمانی از خود نشان دهد


تهران- ایرنا- کره‌جنوبی در واکنش به ادای احترام سران ژاپن از جمله فومیو کیشیدا نخست وزیر این کشور به معبد یاسوکونی، تاکید کرد که توکیو برای نظامی‌گری در گذشته پشیمانی از خود نشان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451782/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF