کاهش صادرات، پاشنه آشیل اقتصاد کره جنوبی


تهران- ایرنا – کارشناسان کره جنوبی معتقدند تجربه کاهش روند صادرات و رکود در تجارت خارجی به دلیل کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی در داخل و خارج این کشور چالش هایی بوجود آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960775/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C