کاهش شدید جمعیت ژاپن


تهران – ایرنا – دولت ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۲ با ۸۰۱ هزار نفر کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۸ نفر رسید که حاکی از بزرگترین کاهش در تاریخ این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181309/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86