کارشناسان بین المللی: تحریم ها و بدعهدی غرب علیه ایران تبعات خطرناک دارد


تهران- ایرنا- پایگاه خبری چاینا دیلی روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از برخی کارشناسان و تحلیل گران مسائل بین المللی نوشت: تحریم ها و بدعهدی های غرب علیه ایران می تواند تبعات خطرناکی را برای منطقه و جهان داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167557/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA