کاردار پاکستان در افغانستان از سوءقصد جان سالم بدر برد


تهران – ایرنا – «عُبیداله نظامانی» کاردار سفارت پاکستان در افغانستان درپی تیراندازی مهاجمان ناشناس در شهر کابل جان سالم بدر برد و در این حادثه محافظ وی به شدت زخمی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959259/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF