ژاپن: «گروه ۷» باید همچنان به مسائل هند و اقیانوس آرام اولویت دهد

توکیو به عنوان یکی از اعضای گروه قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان مدعی است که در روند مزبور نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد تا از بحران‌های احتمالی که می‌تواند امنیت آبراه‌های تجاری در همسایگی‌اش را به خطر بیاندازد، جلوگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85510094/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

رسانه‌های ژاپنی، گفت وگو پیرامون مسائل اقتصادی برای تمرکز بیشتر بر توسعه شرق آسیا و چالش‌های امنیتی منطقه هند و اقیانوس آرام را از جمله اهداف سفر کیشیدا به شهر فاسانو در جنوب ایتالیا و شرکت در این نشست، برشمردند.

اعضای گروه ۷ علت وجود مناقشات در دریای جنوبی چین را ناشی از فعالیت‌های نظامی پکن می‌دانند و از متحدان خود در منطقه هند و اقیانوس آرام برای مهار این کشور استفاده می‌کنند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری کیودو، کیشیدا امروز (شنبه) پس از حضور در نشست سران کشورهای این گروه، اعلام کرد که گروه ۷ از نتایج نشست سران سال گذشته میلادی در هیروشیما که ژاپن میزبان آن بود، بهره گرفته است.