ژاپن و فیلیپین بدنبال روابط نزدیک‌تر همزمان با سفر مارکوس به توکیو


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس جی. آر رییس جمهوری فیلیپین، قرار است به منظور سفری پنج روزه و رسمی که از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌شود، راهی توکیو پایتخت ژاپن شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021526/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87