ژاپن خواستار تقویت ایمنی پهپادهای آمریکایی مستقر در این کشور شد


تهران- ایرنا- پس از خروج یکی از پهپادهای شناسایی-تهاجمی MQ-9 Reaper آمریکا از باند پایگاه هوایی نیروی دفاع شخصی ژاپن (JSDF)، یاسوکازو هامادا وزیر دفاع ژاپن از واشنگتن خواست تا تمام اقدامات ایمنی لازم را در مورد این پهپادها به کار بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209770/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1