ژاپن اولین واکسن بومی ضد کرونا را تایید می کند


تهران – ایرنا – یک سال بعد از اعلام پایان شیوع جهانی ویروس کرونا، منابع ژاپنی به تازگی اعلام کردند این کشور آماده است تا اولین واکسن بومی ضد کرونا ساخت یکی از شرکت های دارویی این کشور را تایید کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186353/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF