چین: گروه ۷ به اصل "چین واحد" پایبند باشد


تهران- ایرنا – وانگ ونبین سخنگوی وزارت امورخارجه چین با تاکید بر مسئله تایوان به عنوان موضوعی داخلی، از کشورهای گروه ۷ خواست تا بی چون چرا به اصل یک چین واحد پایبند بمانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086198/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF