چین: پکن و مسکو دوستانی قابل اعتمادند/ خواستار راه حل سیاسی بحران اوکراین هستیم


تهران- ایرنا – وانگ یی وزیر امور خارجه چین در گفت و گوی تلفنی روس خود پکن و مسکو را دوستانی قابل اعتماد و خوب توصیف کرد و در عین حال تاکید کرد چین موضع عادلانه خود در قبال جنگ اوکراین را حفظ خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193739/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C