چین و مالزی خواستار توسعه همکاری همه جانبه شدند


تهران- ایرنا- مقامات ارشد مالزی و چین روز یکشنبه خواستار توسعه همکاری عملی و تبادلات فرهنگی بین دو کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117240/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF