چین واردات مواد غذایی از فوکوشیمای ژاپن را ممنوع کرد


تهران- ایرنا – چین ممنوعیت مواد غذایی از فوکوشیما و بررسی دقیق واردات غذاهای دریایی از سایر مناطق ژاپن را در دستورکار خود قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163367/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF