چین: همکاری نظامی آمریکا و ویتنام نباید به مسابقه تسلیحاتی منجر شود


تهران-ایرنا- وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست مطبوعاتی در مورد تحویل احتمالی جنگنده‌های اف ۱۶  آمریکا به ویتنام گفت: همکاری میان آمریکا و ویتنام نباید باعث ایجاد مسابقه تسلیحاتی در آسیا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238928/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1