چین مسئولیت بالون بر فراز آمریکای لاتین را پذیرفت


تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه چین اعلام کرد بالونی که بر فراز کلمبیا مشاهده شده «ماهیت غیرنظامی دارد و برای آزمایش‌های پروازی استفاده می‌شود».


منبع: https://www.irna.ir/news/85021861/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA