چین ماهواره سنجش از راه دور Yunhai-3 را با موفقیت به مدار فرستاد

Yunhai-3 برای مشاهدات پدیده های جوی و اقیانوس ها، برای جلوگیری از بلایای طبیعی و پیامدهای آنها، در پروژه های تحقیقاتی علمی استفاده خواهد شد.

متخصصان چینی به طور همزمان در حال تسلط بر پروژه ای برای کاوش سیارک ها و مریخ هستند. در مدار، ساخت ایستگاه فضایی PRC به پایان رسیده است که ب زودی باید در حالت عادی کار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939251/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-Yunhai-3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AFبه گزارش ایرنا  ، این پرتاب در ساعت 06:52 به وقت محلی با استفاده از موشک CZ-6 از پایگاه فضایی تایوان در شمال کشور انجام شد. 

پکن به طور فعال در حال توسعه برنامه فضایی ملی، توسعه ماهواره های هواشناسی، مخابراتی و ناوبری و همچنین فناوری هایی برای اکتشاف ماه است.