چین: سوءاستفاده آمریکا از پایگاه‌های فیلیپین «قطعی» است


تهران- ایرنا – سفیر چین در مانیل گفت: قطعا آمریکا قصد دارد از پایگاه های جدیدی که فیلیپین در اختیارش گذاشته است سوءاستفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084661/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA