چین : سال ۲۰۲۲ سال عقب گرد تاریخی برای حقوق بشر در آمریکا بود


تهران – ایرنا – دفتر اطلاعات شورای دولتی چین امروز(سه‌شنبه) گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا در سال ۲۰۲۲ را منتشر و این سال را یک «عقب‌گرد تاریخی» برای حقوق بشر در این کشور توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067976/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF