چین روابط با روسیه را بسیار مستحکم توصیف کرد


تهران- ایرنا- وانگ یی مدیر دفتر کمیسیون امور خارجی حزب کمونیست چین در سفر به روسیه گفت که روابط پکن و مسکو به بلوغ رسیده و بسیار مستحکم است و در این اوضاع بین‌المللی متغیر، هر آزمونی را پشت سر گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036936/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF