چین در پساکرونا؛ گذار از مرحله صادرات‌محور به فناوری‌محور


تهران- ایرنا- اقتصاد بین‌الملل در روزهای پساکرونا با وجود موانع و مشکلات پابرجا یا نوظهور، دورنمایی از احیا و رونق را پیش رو می‌بیند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، برای تکرار تجربه رشد چشمگیر اقتصادی در سال‌های پیش از کرونا با فرصت‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037779/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1