چین: تجارت با کشورهای شرکای"کمربند-راه" به ۱۲ تریلیون دلار رسیده است


تهران- ایرنا- «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد تا پایان ماه اوت سال جاری میلادی ارزش تجارت کالا میان چین و شرکای «ابتکار کمربند-راه» به ۱۲ تریلیون دلار و سرمایه گذاری مستقیم غیرمالی تا ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917260/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87