چین: تایوان، اولین خط قرمز ما در روابط با آمریکا است


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که تایوان، اولین خط قرمز پکن در روابط با واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231124/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA