چین به ویتنام برق صادر می‌کند


تهران- ایرنا- رسانه‌های چینی اعلام کردند که این کشور پس از وقفه ای هفت ساله، صادرات برق به ویتنام از سر می گیرد تا شاهد توقف فعالیت کارخانه های موجود در ویتنام نباشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145500/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF