چین بدنبال اعتمادسازی بیشتر با ویتنام


تهران – ایرنا- وزیر دفاع چین امروز (جمعه) به همتای ویتنامی خود گفت که پکن مایل است اعتماد متقابل راهبردی میان ۲ کشور را به سطح بالاتری ارتقا دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441897/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85