چین: ایران حُسن نیت خود را در مذاکرات برجام ثابت کرده است


تهران- ایرنا – خانم مائو نینگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفت: ایران صداقت و حسن نیت خود را درخصوص توافق برای از سرگیری اجرای برجام نشان داده است  و دیگر طرفها نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرند، تصمیمی صحیح اتخاذ کنند، گام های سازنده بردارند و از گره زدن موضوع هسته ای ایران به مسائل دیگر پرهیز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980958/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA