چین: اهمیت زیادی برای روابط با اتحادیه اروپا قائل هستیم/ از سفر بورل استقبال می‌کنیم


تهران- ایرنا- درحالی که خبرگزاری رویترز روز گذشته از تصمیم چین برای لغو برنامه سفر جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پکن خبرداده بود، امروز سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: اهمیت زیادی برای روابط با اتحادیه اروپا قائل هستیم و از سفر بورل هم استقبال می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160868/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1