چین: از همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کنیم


تهران- ایرنا- «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی نشست خبری گفت که پکن از همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85050326/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85