پیشینه و مبانی نظری اضطراب امتحان | porseshneshan

مطالعات در این حوزه بررسی میکنند که چگونه اضطراب امتحانات بر عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارد و چه راهکارهایی برای مدیریت و کاهش این اضطراب وجود دارد. در این روند، مقالات، کتب، پایاننامهها و سایر منابع علمی مرتبط با اضطراب در دانشآموزان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بررسی کتب، مقالات، پایاننامهها و سایر منابع مرتبط در این کتابخانهها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه تحقیق اضطراب دانشآموزان فراهم کند. تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

از طریق آزمایشاتی چون روش مشاهده طبیعی- روش شرح حال یا از طریق پرسشنامه هایی که تهیه می کنند به تحقیق اضطراب پرداخته اند و هم اکنون هم مورد استفاده قرار می گیرد. با روش نمونهگیری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. اضطراب از ناکامی یا استرس حاصل می شود وقتی تجربه شد به صورت یک واکنش شرطی نسبت به سایر موقعیتهای استرس آمیز یا ناکام کننده مشابه در می آید ممکن است با همانند سازی و تقلید الگوهای اضطرابی والدینهم آمیخته شود. گردد این کار می تواند از طریق فراموشی و بی توجهی صورت گیرد سازمان بهداشت جهانی (WHO) اضطراب را چنین تعریف می کند مجموعه ای از تظاهرات عضوی و روانی که نتوان به خط مشخصی نسبت داد و علائم آن بصورت حمله و یا حالت مداومی ادامه یابند. نیز اضطرب امتحان رانوعی اشتغال خود می داند که با خودکم انگاری و تردید درباره ی توانایی های خود مشخص می شود و غالباَ به ارزیابی شناختی منفی،نداشتن تمرکز حواس،واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت تحصیلی منجر می شود.نوجوانانی که احساس می کنند شناخت و تصویر مناسبی ازخود دارند،کمتر به اضطراب امتحان دچار می شوند.علاوه بر این می توانند شیوه های معقولانه تری را برای حل دشواری ها و مسائل خود بیابند.

ترجمه طهوریان. انتشارات مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان آستان قدس رضوی. ترجمه کدیور و جوادی. حسینی، محمدصادق(۱۳۸۳)، رابطه ی اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز با توجه به جنسیت و مقطع تحصیلی ، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تحقیق بررسی تأثیر اضطراب بر نتایج امتحان دانش آموزان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۵ صفحه است . سنجش پیشینه تحقیق در مورد اضطراب دانشآموزان میتواند به معنای بررسی و ارزیابی مطالعات پیشین انجام شود.

پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید. در مقابل، افراد دارای عزت نفس پایین، به دلیل عدم اعتماد به تواناییهای خود در موقعیتهای اجتماعی، عملکرد ضعیفی را نشان میدهند. می کند و پنهان است یعنی در وجود خود اوست از نظر بیشتر پژوهشگران سنت روانکاوی، ترس معمولاً پاسخی معقول و گاهی مفید به موقعیتهایی است که به گونه ای عینی خطرناک هستند از سوی دیگر اضطراب را می توان پاسخی ناتوانی زا نابخردانه و بیشتر زیانبار برای موقعیتی دانست که لزوماً به گونه ای عینی تهدید آور نمی باشند؟ در این مرحله از اضطراب ، حوزه ادراکی فردی شدیدا کاهش می یابد و فرد میل دارد فقط به جزئیات خاص تمرکز کرده و به چیز دیگری فکر نکند.تمام رفتار متوجه کسب راحتی می شود و فرد بیش از حد توجه خود را به زمینه های دیگری غیر از موضوعات اصلی متمرکز می کند.

اغلب گزارش شده است كه رابطه منفی بین اضطراب و عملكرد تحصیلی برای زنان بالاتر از مردان است، این رابطه در مورد مولفه نگرانی “اضطراب امتحان” بیشتر از مؤلفه “هیجانپذیری” بوده است. ۲-اضطراب متوسط :دراضطراب متوسط،فرد به رابطه فوری و محدود کردن پیرامون خود تمرکزدارد؛حوزه ادراکیش برای شنیدن،و دیدن و شناخت پدیده ها تا حدی محدود می شود.با این حال اگر فرد در حال انجام کاری باشد ؛شاید توجه وی در این زمینه بیشتر شود. رابطه والدین و فرزند. اصغری نکاح، سید محسن (۱۳۷۸)، بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسأله همراه با روش سنتی در مقایسه با روش سنتی به تنهایی؛ در افزایش توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی تحصیلی ناحیه چهار مشهد،رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. عماری، حسن (۱۳۸۳).بررسی تأثیرآموزش و راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضیات و بهبود نگرش به درس ریاضیات در دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان طارم.رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. پیشینه تحقیق اضطراب و نظریه های آن، اضطراب ریاضی و راهبردهای روش تدریس حل مسأله دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار