پیاده‌روی روزانه ۵ تا ۷ هزار قدمی باعث افزایش طول عمر می‌شود


تهران- ایرنا- نتایج یک پژوهش تازه در ژاپن نشان می‌دهد که پیاده‌روی پنج تا هفت هزار قدمی به افزایش طول عمر سالمندان در این کشور منجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041365/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF